ABOUT US
Website Banner
   
 
เกี่ยวกับเรา
                   PLUS-ELEVATOR พลัสเอเลเวเทอร์ จำกัด คือผู้ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ครบวงจร เรื่อง ลิฟท์ ทั่วประเทศ 
                   
                    ซึ่งเราอุทิศตนทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงานซ่อมบำรุงที่ทำงานอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถทีมงานซ่อมบำรุงทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 365วันต่อปี เพื่อดูแลและช่วยเหลืออย่างผู้ชำนาญการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในแต่ละทีมจะได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลส่งบริษัทเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของอุปกรณ์ลิฟท์และบันไดเลื่อนของลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมทำให้ลูกค้าเข้าใจระบบด้วย ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม

                        ลิฟท์ และบันไดเลื่อนเป็นอุปกรณ์หลักนการลงทุนสร้างอาคารและเป็นหัวใจสำหรับภาพพจน์และการบริการอาคาร บางครั้งระบบวิ่งนิ่มตอบสนองการเรียกชั้นได้รวดเร็วบ่อยครั้งแค่ไหนที่ลิฟท์และบันไดเลื่อนไม่ทำงาน ทั้งหมดนี่มีผลทั้งส่งเสริมและกระทบต่อชื่อเสียงและการตลาดของอาคาร มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้ดีและอายุยืนยาว คือ การบำรุงรักษา ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบเป็นประจำ ปรับแต่ง และหล่อลื่นสำหรับลิฟท์และบันไดเลื่อน การดูแลเช่นนี้ทำให้ลิฟท์และบันไดเลื่อนสามารถทำงานได้ดีที่สุด การให้บริการลูกค้าอยางมืออาชีพและเป็นกันเองถือเป็นระบบการทำงานของเรา

                          ช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี   ช่างเทคนิคจะผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ให้การอบรมจะจัดอบรม สัมมนาอยู่เป็นประจำ รวมทั้งการอบรมภาคสนามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การอบรมครอบคลุมนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่ช่างเทคนิคเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมลิฟท์อีกด้วย


       
เว็บบอร์ด อะไหล่เเละซ่อมบำรุงลิฟท์ ลิฟท์กระจก หน้าแรก ลิฟท์เตียง ลิฟท์นอกอาคาร ลิฟท์บ้าน ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์โดยสาร เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
                                           ลิฟท์ราคาลิฟท์:ลิฟท์บ้าน:ลิฟท์โดยสาร:ลิฟท์บรรทุก:ลิฟท์ขนของ:ลิฟท์ส่งอาหาร:ติดต่อติดตั้งลิฟท์:บทความลิฟท์
มะเร็ง google map
Current Pageid = 15